• Empty Cart

LEARN FARSI

With over 100 million speakers worldwide (13th in the world), Persian is an official language in Iran (where it is locally known as Farsi), Afghanistan (where it is locally known as Dari) and Tajikistan (where it is locally known as Tajiki and is written using the Cyrillic alphabet). Persian is also spoken by minorities in Uzbekistan, Pakistan, Iraq and Bahrain. In this website, we take the version of Persian used in the Iranian capital Tehran as our standard.

EnglishFarsi NumbersPersian Script
0 ZerosefRصفر
1 Oneyekيک
2 Twodoدو
3 Threeseسه
4 FourchaaRچار
5 Fivepanjپنج
6 Sixsheeshشيش
7 Sevenhaftهفت
8 Eighthashtهشت
9 Ninenoنه
10 Tendaده
11 Elevenyaazeيازه
12 Twelvedavaazeدوازه
13 Thirteenseezeسيزه
14 FourteenchaaRdeچارده
15 Fifteenpoonzeپونزه
16 Sixteenshoonzeشونزه
17 Seventeenheevdeهيوده
18 Eighteenheezhdeهيژده
19 Nineteennoozeنوزه
20 Twentybeesبيس
30 Thirtyseeسی
40 Fortychelچل
50 Fiftypanjaaپنجا
60 Sixtyshasشص
70 Seventyhaftaadهفتاد
80 Eightyhashtaadهشتاد
90 Ninetynavadنود
100 Hundredsadصد
1,000 ThousandhezaaRهزار
10,000 Ten Thousandda hezaaRده هزار
100,000 Hundred Thousandsad hezaaRصد هزار
1,000,000 Millionye melyoonيه مليون
Plusbe’alaaveبعلاوه
Minusmenhaaمنها
More (than)beeshtaR azبيشتر از
Less (than)kamtaR azکمتر از
ApproximatelytaqReebanتقريباً
Firstavalاول
Seconddoovomدوم
Thirdsevomسوم
  • The numbers four and six can be written two different ways depending on the calligraphic style.
  • Numbers are written from left to right (as in English).
English GreetingsFarsi Greetings
Hi!Salam!   سلام
Good morning!Sobh Be Kheyr!   صبح بخیر
Good evening!Asr be kheyr!   عصر بخیر
Welcome! (to greet someone)Khosh Amadid!   خوش آمدید
How are you?Shoma chetur hastin?   شما چطور هستین
I’m fine, thanks!Man khoobam, Mamnoon!   من خوبم.ممنون
And you?Va shoma   و شما
Good/ So-So.Khoob   خوب
Thank you (very much)!Mamnoon   ممنون
You’re welcome! (for “thank you”)Khahesh Mikonam   خواهش میکنم
Hey! Friend!Hey! Refigh!   هی ! رفیق
I missed you so much!Delam barat kheyli tang shodeh   دلم برات خیلی تنگ شده
What’s new?Che khabar?   چه خبر؟
Nothing muchKhabari nist   خبری نیست
Good night!Shab be kheyr   شب بخیر
See you later!Ba’adan mibinamet   بعدأ میبینمت
Good bye!Bedrood   بدرود
Asking for Help and Directions
I’m lostMan gom shodam   من گم شدم
Can I help you?Mitoonam ke komaketoon konam   میتونم که کمکتون کنم؟
Can you help me?Shoam mitooni ke komakam konid   شما میتونید کمکم کنید؟
Where is the (bathroom/ pharmacy)?(dashtshooi/darookhaneh) kojast?   (دستشویی/داروخانه) کجاست؟
Go straight! then turn left/ right!Mostaghim boro ba’ad be Chap/ rast bepich   من دنبال جان میگردم
I’m looking for john.Man Donbale john migardam   من دنبال جان میگردم
One moment please!Yek lahzeh lotfan   یک لحظه لطفا
Hold on please! (phone)Yek lahzeh lotfan   یک لحظه لطفا
How much is this?Gheymatesh chand ast?   قیمتش چند است ؟
Excuse me …! (to ask for something)Bebakhshid   ببخشید
Excuse me! ( to pass by)Bebakhshid   ببخشید
Come with me!Ba man bia   با من بیا
Do you speak (English/ Farsi)?Aya shoma (Engilisi/Farsi) harf mizanid
آیا شما (انگلیسی/فارسی) حرف میزنید ؟
Just a little.Kami.   کمی
What’s your name?Esm e shoma chist?   اسم شما چیست ؟
My name is …Esm e man?   اسم من …
Mr…/ Mrs.…/ Miss…Aghaye…/Khanoome…/Doshizeh
آقای ../خانم…/دوشیزه…
Nice to meet you!Az molaghat e sham khosh vaghtam
از ملاقات شما خوش وقتم
You’re very kind!Shoma kheyli mehrban hastid
شما خیلی مهربان هستید
Where are you from?Shoma ahleh koja hastid
شما اهل کجا هستید
I’m from (the U.S/ Iran)Man az (America/ Iran) hastam
من از (آمریکا / ایران) هستم
I’m (American)Man America i hastam
من (آمریکایی) هستم
Where do you live?Shoma koja zendegi mikonid?
شما کجا زندگی میکنید
I live in (the U.S/ Iran)Man dar (America/ Iran) zendegi mikonam
من در (آمریکا / ایران / مکزیک) زندگی میکنم
Did you like it here?Man az inja khosham omade
شما از اینجا خوشتون اومده
Iran is a wonderful countryIran keshvar e jalebi Hast
ایران کشور جالبی هست
What do you do for a living?Shoghl e shoma chist?
شغل شما چی هست؟
I work as a (translator/ businessman)Man be onvane (motarjem/ tajer) kar mikonam
من به عنوان یک (مترجم / تاجر) کار میکنم
I like FarsiMan az zaban e farsi khosham miayad   من از زبان فارسی خوشم میآید
I’ve been learning Farsi for 1 monthMan yek mah hast ke farsi ray ad migiram
من یک ماه هست که فارسی را یاد میگیرم
Oh! That’s good!Oh, che khoob!   اوه ! خوبه
How old are you?Chand salet hast?   چند سالت هست؟
I’m (twenty, thirty…) years old.Man (bist/ Si) sal daram
من (بیست/سی) سال دارم
I have to goMan bayad beravam   من باید بروم
I will be right back!Bar migardam!   برمیگردم
Wish Someone Something
Good luck!Mo’afagh bashed   موفق باشید
Happy birthday!Tavalodat mobarak   تولدت مبارک
Happy new year!Sal e no mobarak   سال نو مبارک
Merry Christmas!Kirismass Mobarak   کریسمس مبارک
Congratulations!Tabrik migoyam   تبریک می گویم
Enjoy! (for meals…)Berma’id   بفرمایید
I’d like to visit Iran one dayMan dost daram ke yek rooz iran ra bebinam
من دوست دارم که یک روز ایران رو ببینم
Say hi to John for meBe John salam e man ra beresoonid   به “جان” سلام من را برسونید
Bless you (when sneezing)A’afiat bashad   عافیت باشد
Good night and sweet dreams!Shab bekheyr va khab hay e khoob bebini
شب بخیر و خوابهای خوب ببینی
Solving a Misunderstanding
I’m Sorry! (if you don’t hear something)Bebakhshid?   ببخشید؟
Sorry (for a mistake)Bebakhshid   ببخشید
No Problem!Moshkeli nist   مشکلی نیست
Can You Say It Again?Mish tekrar konid?   میشه تکرار کنید ؟
Can You Speak Slowly?Mishe ahesteh tar sohbat konid
میشه آهسته تر صحبت کنید
Write It Down Please!Lotfan yaddasht konid   لطفا یادداشت کنید
I Don’t Understand!Motavajjeh nemisham   متوجه نمیشوم
I Don’t Know!Nemidanam   نمیدانم
I Have No Idea.Nazari nadaram   نظری ندارم
What’s That Called In Farsi?Be Farsi chi misheh   به فارسی چی میشه؟
What Does “moshkeli” Mean In English?“moshkeli” be engilisi chi misheh?
به انگلیسی چی میشه؟ “moshkeli”
How Do You Say “Please” In Farsi?Shoma “please” ro be farsi chi migin?
شما “بليز” رو به فارسی چی میگین؟
What Is This?In chieh?   این چیه؟
My Farsi is bad.Farsi e man bad ast   فارسی من بد است
I need to practice my FarsiMan bayad farsi ro bishtar tamrin konam
من باید فارسی رو بیشتر تمرین کنم
Don’t worry!Negaran nabashid   نگران نباشید
Farsi Expressions and Words
Good/ Bad/ So-So.Khoob/ bad/ motavaset   خوب / بد / متوسط
Big/ SmallBozorg/ khoochak   بزرگ / کوچک
Today/ NowEmrooz/ A’alan   امروز/ الان
Tomorrow/ YesterdayFarad/ dirooz   فردا / دیروز
Yes/ NoBaleh/ nakheyr   بله/نخیر
Here you go! (when giving something)Befarmaid!   بفرمائید
Do you like it?Khoshet miad?   خوشت میاد؟
I really like it!Vaghe’an azash khosham miad
واقعا ازش خوشم میاد
I’m hungry/ thirsty.Man (goshneh/ Teshneh) am
من  گشنه ام / تشنه ام
In The Morning/ Evening/ At Night.Sobh/ asr/ shab   صبح /عصر / شب
This/ That. Here/ThereIn/ a’an. Inja/ A’anja   این / آن . اینجا / آنجا
Me/ You. Him/ Her.Man/ to. Oo/ Oo (Him & Her are same)   من / تو . او / او
Really!Vaghea’an!   واقعا
Look!Negah kon!   نگاه کن !
Hurry up!Ajaleh kon!   عجله کن !
What? Where?Chi? Koja?   چی؟ کجا؟
What time is it?Sa’at chand ast?   ساعت چند است؟
It’s 10 o’clock. 07:30pm.Sa’at dah. hafto si daghigheh ye asr   ساعت 10.هفت و سی دقیقه عصر
Give me this!Ino be man bede!   اینو به من بده
I love you!Doset daram!   دوست دارم
I feel sick.Man ehsas e nakhoshi mikonam
من احساس ناخوشی میکنم
I need a doctorMan be Doctor ehtiaj daram
من به دکتر احتیاج دارم
One, Two, ThreeYek/ do/ she    یک / دو / سه
Four, Five, SixChahar/ panj/ shesh   چهار / پنج / شش
Seven, Eight, Nine, TenHaft / hasht/ noh/ dah
هفت / هشت / نه / ده

Persian is an Indo-European language, therefore structurally similar to languages like English, French, Russian, and Hindi. The two languages Arabic and Turkish, although historically in close contact with Persian, are not its relatives. The Islamic conquest has affected Persian considerably; it is written using the Perso-Arabic alphabet and is loaded with Arabic loan words and even word formation patterns. By learning Persian, you become one step closer to learning Arabic, Kurdish, Urdu (Hindi), Pashtu, and even Turkish.
Apart from the alphabet which is a bit difficult in the beginning, learning Persian is quite easy for someone who knows English, for many reasons:
The structure of Persian grammar and vocabulary is similar to that of English (as opposed to Arabic, Hebrew, Turkish, East Asian languages, African languages, etc.).

Persian has a very simple grammar with less than three hundred conjugated verbs, only two irregular verbs, a loose word order, no gender distinction, and no definite articles. Persian has fewer sounds and considerably fewer vowels compared to English, French, German, Arabic, Turkish, etc.Many people love the Persian language because of its poetry. The valuable and extensive body of Persian literature that is available today is mostly the legacy of the Islamic Golden Age when Persian was one of the greatest languages of the world. Today, it is the sole official language of the world’s 17th largest nation and 23rd largest economy. Considerable amounts of books, newspapers, and blogs are written in Persian and as of November 2012, the Persian Wikipedia was the 11th largest Wikipedia*, following Japanese and Arabic and above Turkish, Hebrew, Dutch, Swedish and Korean. Learning Persian will provide you with the ability to communicate in one of the major contemporary languages of the world and also gives you access to the rich and magnificent history of Persian literature.

Cardinal numbers in Farsi as well as in English are digits like 1, 2, 3, 4 … There are two ways of writing the numbers in Farsi, in Arabic numerals (1, 2, 3) or in Farsi script (يک, دو, سه). Ordinal numbers in Farsi as well as in English are used to determine a position or a rank, for example: first, second, third.

Sharing is caring